Regler

DELTAGELSE I FRIESER NORDS SHOWGRUPPE

På opstartsmødet bliver der gennemgået hvorledes det er, at være med i showgruppen, hvad du kan forvente at få ud af det, men i høj grad også hvad der bliver forventet af dig, som medlem i gruppen.

HEST/RYTTER

Deltager skal være fuldt medlem i Frieser Nord. Reserver som min. støttemedlem.

Deltagere, forventes der at man prioritere shows frem for stævner osv. Reserver er velkommen til, at komme til alle shows, dog forventes der ikke fuld deltagelse i hele showsæsonen.

Deltagere under 18 år skal have  fuld  forældre/værge-opbakning. Hesten skal være registreret KFPS frieser. B-bogs heste kan ikke deltage.

Dokumentation for ejerskab og vaccinationer skal kunne forevises på forlangende.

Ride/køreheste skal min. 4 år i indeværende showår. Heste i liner min. 3 år. Ingen aldersgrænse for håndheste,

Vi mener at det er vigtigt, at hesten er klar til at blive showhest, så den får en god oplevelse og bliver en langtidsholdbar showhest, derfor er det muligt at have helt unge heste med for hånd, så de kan være med og opleve shows under kontrollerede forhold.

Deltager skal have en hest til rådighed hele showsæsonen.

Hesten skal være i god repræsentabel trænings- og fodermæssig stand.

Dermed menes der, at en hest du og vi på alle områder kan stå inde for er og ser sund, rask og repræsentabel ud.

Hesten skal være trimmet og shinet ved al repræsentation/ alle show.

Overflødigt hår på ben, i hoved og ører mv. Er fjernet, hale og man redt ud og showshine, babyolie og glimmer efter aftale.

SIKKERHEDSKRAV

Ridende ekvipager skal kunne beherske alle tre gangarter i fri natur, gå til biddet og min. ride de øvelser LC dressur kræver. Det er ikke et krav at ride galop i showet.

Linefører skal kunne holde deres hest frem til biddet og bibeholde kontakt og kontrol.

Vi har sat disse min. krav, da vi mener det er det nærmeste vi kommer en sikkerhed for, at man som rytter/linefører har den fornødne kontrol over sin hest. At man som rytter kan lave parade og et anspring Til rigtig galop. Kan ride sin hest korrekt til biddet og på korrekt spor så den fremvises optimalt.

Alle heste skal gå med hollandsk roojesbit, bid med skumkæde eller kandar under shows. Fx pelham, kørebid, liverpool etc.

Hesten skal være redet min. 10 gange med biddet inden show! – dog med forbehold. For reserveheste.

Vores mest omdiskuterede regel. Men af sikkerhedsmæssige grunde er denne regel vedtaget både af gruppen og bestyrelsen. En hest af frieserstørrelse ude af kontrol er dødsens farlig, og vi vil derfor ikke gå på kompromis på bekostning af deltagernes eller publikums sikkerhed. Vi vil stå indenfor at vi til hver en tid vil kunne stoppe/holde vores heste.

Ridehjelm af godkendt type er obligatorisk for ALLE. Standart EN 1384:2017, samt CE-mærkede hjelme, mærket med VG1 01,040 er godkendte.

Afstraffelse af hest med pisk mv. under ingen omstændigheder.

TRIVSEL

Trivsel, respekt og samarbejde har 1. Prioritet i showgruppen – det har alle PLIGT til at bidrage til.

Alfa omega for showgruppen er, at vi har det sjovt.. og det har alle pligt til at bidrage til. Dvs. når vi er afsted sammen, så er vi afsted sammen og ikke som individuelle små selskaber og kliker. Selvfølgelig står det alle frit for, hvor og med hvem man færdes, nogen har naturligvis mere til fælles end andre.

Men vi forventer man deltager i og bidrager til fællesskabet generelt, hjælper hinanden, respektere hinandens forskelligheder og frem for alt, søger løsninger i stedet fir at dyrke problemer.

Med andre ord. vi forventer du har en ”Ja-hat” på – for den vil du med garanti for brug for mange gange! Det er os ligeledes magtpålæggende, at man opføre sig ordentligt, forstået på den måde, at man er hjælpsom, imødekommende og en god garant for DFF og Frieser Nord. At man præsenterer frieserhesten på en positiv måde ud fra KFPS avlsmål og håndterer hinanden, andre lokalforeninger, aktører og DFF professionelt.

PRAKTISK INFO

Deltagergebyr 500 kr. Kontant/år skal forlægge ved tilmelding til årets showgruppe. Reserver, støttemedlem 50 kr.

Gebyret bidrager til dækning af kostumer, boksleje mv.

Deltager/ejer af hesten, skal som min. være sportsmedlem ved DFF.

Du skal forvente at det koster ca. Det samme at være showrytter som det koster at ride stævner. Vores omk. Er fx fællesomkostninger til halleje, bokse, camping, mad mv.

Man sørger selv for transport til og fra træning og shows.

Det er et krav, du er selvtransporterende. Strejker bilen, er traileren flad, har hundes spist kørekortet osv. Ja, så forventer vi DU SELV finder en løsning, og møder op som aftalt.

På opstartsmødet vælges en showansvarlig og en showassistent. Al kontakt til showstedet før og under et show, SKAL gå gennem den showansvarlige. Der udpeges ligeledes en kontaktperson for den showansvarlige i bestyrelsen. Såfremt der er forfald hos den showansvarlige, overtage showas- sistenten.

Der udvælges en tillidsrepræsentant som kan tilgås ved evt. komplikationer i gruppen.

Der er mødepligt til samtlige arbejds- og træningssamlinger. I tilfælde af mangelende hest, finder deltageren SELV en reservehest – både til træning og shows. I tilfælde af afbud fra deltager, forven- tes der at deltageren selv prøver at finde en reservedeltager.

Dette punkt er vores største udfordring. Vi kunne remse en masse eksempler på undskyldninger op vi efterhånden har hørt og oplevet, men vil kort og godt sige….¨

”Et team fungerer ikke uden team-spirit”

… og her er ”commitment” nøgleord. Det nemmeste i verden er at melde afbud – det er altid holdet der står tilbage, det går ud over.

Derfor vil vi gerne understrege….

AFBUD

Vi forventer at du allerede er i fuld gang med at finde en reserve der kan deltage med din eller en anden hest inden du melder fra til den showansvarlige. Hvis det er din hest som ikke kan deltage, forventer vi selvfølgelig, at du selv tager initiativ og har afsøgt alle muligheder inden afbud. Det er ikke den showansvaliges opgave – det er din! Afbud er heller ikke noget som man skriver vis sms eller over Facebook – MAN RINGER!! Sidst men ikke mindst – har man meddelt man kommer, så kommer man – også selvom ”et sjovere” tilbud dukker op i mellemtiden.

MØD TIL TIDEN, man kommer hverken 2, 5 eller 15 min. for sent, til den tid vi har aftalt. Så kører man ganske enkelt noget før hjemmefra.

HOLD DIG AJOUR, alle shows oprettes som en begivenhed på vores facebookgruppe. Det er her man melder sig til og her ser man div. praktiske information – og det er EGET ansvar at holde sig ajour.

Div. lister og dokumenter vil ligeledes blive delt her – så vend dig til at bruge søgefunktionen når du leder efter tidligere tråde om emner.